Yasaklama İşlemleri Birimi
03 Ağustos 2018

Görevleri

1- Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerinin ihalelerden yasaklama taleplerinin incelenmesi,

2- Yasaklama talepleriyle ilgili eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi

3- Yasaklama taleplerinin Makam onayına sunulması,

4- Onaylanan yasaklama kararlarının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve sonucundan yasaklamayı talep eden ilgili idareye bilgi verilmesi,

5- Yasaklama kararlarına karşı açılan davalarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

6- Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmesi,

7- Yasaklama ile ilgili olarak verilen firma dilekçelerine cevap verilmesi,

8- İdarelerin Yasaklama ile ilgili görüş taleplerine cevap verilmesi,

9- Birimin faaliyet konusu ile ilgili mevzuatların takip edilmesi,

10- Yapılan işlemler ile ilgili Bilgi Notu hazırlanması,

11- Kurumumuzca düzenlenen eğitimlerde birimin faaliyet konusu ile ilgili eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

12- Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevlerin yapılması.