Kurumsal
14 Haziran 2021

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ

1-Hizmet alımlarının mali ve ihale mevzuatı çerçevesinde takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek,

2-Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek,

3-Sağlık tesislerinin ihale istatistiklerini değerlendirmek,

4-Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen tıbbi ürün ve cihazların satın alma süreci ile ilgili işlemleri ve teslim edilen ürünlerin muayene kabul ve sözleşme takip işlemlerini yürütmek,

5-Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temini işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.