İhale Takip ve Analiz Birimi
02 Ağustos 2018

Görevleri

1- Mal ve Hizmet alımlarının mali ve ihale mevzuatı çerçevesinde takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek,

2- Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek,

3- Sağlık tesislerinin ihale istatistiklerini değerlendirmek.