Görev Tanımı
07 Ağustos 2019

MADDE 15- (1) Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hizmet alımlarının mali ve ihale mevzuatı çerçevesinde takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
b) Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.
c) Sağlık tesislerinin ihale istatistiklerini değerlendirmek.
ç) Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen tıbbi ürün ve cihazların satın alma süreci ile ilgili işlemleri ve teslim edilen ürünlerin muayene kabul ve sözleşme takip işlemlerini yürütmek.
d) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temini işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
e) (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) İhalelere katılmaktan yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek.
f) (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı)  İş Kanunu ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek.
g) (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde bulunan ticari alanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.