Evrak - Arşiv - Koordinasyon İşlemleri Birimi
02 Ağustos 2018

Görevleri

1- EBYS, evrak giriş kayıt, evrak tarama ve barkod yazıcıdan bandrol ( tarih, sayı işlemleri), evrak gönderimi havale ve iade işlemleri,

2- Daire Başkanlığımızca gelen ve giden evrakların excel kayıt sistemine kayıt işlemini yaparak ilgili birim sorumlularına düşülerek, evrakın geri dönüş kayıtları yapılması ve dosyalama işlemlerini yapmak,

3- Dosya muhteviyatı dokümanlarını elektronik ortamda hazırlamak,

4- Daire Başkanlığında birden fazla birimi ilgilendiren konularla alakalı koordinasyonu sağlamak.