Merkezi Satın Alma - Tıbbi Cihaz Birimi
28 Temmuz 2018

Görevleri

1- Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen tıbbi cihaz, ve demirbaşların satın alma süreci ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

2- Merkezi olarak yapılmasına karar verilen bakım ve onarım hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

3- Teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların muayene kabul işlemlerini takip etmek,

4-Sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren yüklenici firmalara yapılacak ödemelerin dosyalarını hazırlamak,

5- Sözleşme sürecini izlemek.