Tahakkuk İşlemleri Birimi
28 Temmuz 2018

Görevleri

1-Bakanlığımız Taşra Teşkilatı adına merkezi ihalesi yapılan tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,

2-Genel Müdürlüğün ihtiyacı için yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ve doğrudan temin ile ilgili tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,

3-DMO’dan alınacak malzemeler için avans açma ve mahsup işlemlerini yürütmek,

4-Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçlarının alımı için görevli personele harcama yetkilisi mutemedi avansı açmak ve mahsup işlemlerini yapmak.