Merkezi Satın Alma - İlaç / Tıbbi Sarf Malzeme Birimi
31 Temmuz 2018

Görevleri

1- Sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda merkezi alımına karar verilen antineoplastik ilaçlar, tıbbi sarf malzemeler vb. malzemelerin satın alma süreci ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

2- Teslim edilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin muayene kabul işlemlerini takip etmek,

3- Merkezi olarak alımı gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren yüklenici firmalara yapılacak ödemelerin dosyalarını hazırlamak,

4- Merkezi olarak alımı gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin sözleşme sürecini izlemek.