Ticari Alanlar Birimi
06 Eylül 2023

Görevleri

1- Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol ekinde yer alan ticari alanların işletilmesi kapsamında “2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayandırılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Bakanlığımızca yayımlanan 2011/43 ve 2012/49 nolu Genelgeler ve ikincil mevzuatlar kapsamında ihalelerinin yapılmasını sağlamak, sorun alanları ile ilgili yeni düzenleme çalışmaları yapmak ve tüm sağlık tesislerine duyurmak.

2- Ülke Genelinde Ticari alanların işletilmesi sürecinde yaşanan sıkıntılara ilişkin sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen görüş yazılarına cevap vermek gerekli görülmesi halinde Hukuk Müşavirliği görüşü alınarak yaşanan sıkıntılara çözüm sunmak,

3-Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarımız döner sermayeli işletme niteliğinde olup, tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kar amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından döner sermeye gelirlerine katkı sağlanması amacıyla Ticari alanların çeşitlendirilmesi ve gelirlerinin artırılmasına yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve/veya organize etmek, 

4- Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 15/06/2011 tarihli protokol gereğince yapılması gereken ödemeleri takip etmek hesaplamak ve Maliye Bakanlığına ödenmek üzere ilgili birime bildirmek,

5- Ticari alanlarla alakalı gerek mevzuat, gerekse gelirlerin muhasebeleştirilmesine yönelik eğitim vermek ve/veya organize etmek.