Kanun Hükmünde Kararnameler
28 Temmuz 2018

Daire Başkanlığımızın konu alanı ile ilgili kanun hükmünde kararnamelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

694 Sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname