Genel Müdürlük Satın Alma Birimi
28 Temmuz 2018

Görevleri

1- Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temini işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

2- Teslim edilen malzemelerin muayene kabul işlemlerini takip etmek,

3- Satın alma süreci tamamlanan hizmet alımlarının muayene kabul işlemlerini takip etmek,

4- Satın alma süreci tamamlanan mal ve hizmet alımları için sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren yüklenici firmalara yapılacak ödemelerin dosyalarını hazırlamak,

5- Satın alma süreci tamamlanan mal ve hizmet alımlarının sözleşme sürecini izlemek,

6- Yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanları göre gerekli işlemleri yürütmek.