Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi için Genel Müdürlüğümüzce Temin Edilen Tıbbi Cihaz ve Mefruşat Malzemelerinin Muayene ve Kabul İşlemleri (5 - 8 Nisan 2021)
18 Haziran 2021

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak, 6-7 Ocak 2021 tarihlerindeki ziyaretinde Arnavutluk’ta 150 yataklı bir hastanenin 3 aylık bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasına karar verilmiştir. Bahse konu Anlaşma kapsamında; 128 kalem tıbbi cihaz (1 adet MR, 1 adet BT, 1 adet Anjiyografi cihazı, 10 adet Anestezi cihazı, 20 adet Ventilatör, 2 adet Dijital Röntgen, 7 kalem Cerrahi Set, 10 Kalem Sterilizasyon Malzemesi ve diğer cihazlar) ile 76 kalem Mefruşat Malzemesi olmak üzere toplamda 204 kalem tıbbi cihaz ve donanım malzemesinin alım süreci tamamlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz’ce temin edilen malzemelerin muayene, kabul ile devir işlemlerini yapmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan ARSLAN, Daire Başkanları Doç. Dr. Cihan DÖĞER, Hüseyin DALGALI, Musa KORKUT, Biyomedikal Mühendisleri Kemal Tolga ÇETİN, Caner Niyazi OKU ve V.H.K.İ Ali Gökay ERSEVEN’ den oluşan komisyon üyeleri,  5 - 8 Nisan 2021 tarihlerinde Arnavutluk’ta bulunmuşlardır.

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • 3.jpeg
  • 4.jpeg