TGAP (Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar) Hakkında Toplantı 1
07 Mayıs 2019

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP)  çerçevesinde "TGAP-P2-1 Tıbbi cihaz tedarik ve planlamalarında israfı önleyecek şekilde planlama yapılacaktır." Proje Kartı alt faaliyetlerinde yer alan “TGAP-P2-1-18 (Şartnamelerde rekabeti sağlayacak düzenlemelere dikkat edilecek)”,"TGAP-P2-1-19 (Talepler üzerindeki politik ve sosyal etkiler minimize edilecek)" ve "TGAP-P2-1-23 (Tedarik süreçlerinde işletme maliyetleri göz önüne alınarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre en ekonomik olan teklifin belirlenmesinde nasıl değerlendirmeye alınacağına yönelik mevzuat değerlendirilecek) konuları hakkında, 03.05.2019 tarihinde, saat 10.00’da Daire Başkanlığımız toplantı salonunda KHGM-Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı, KHGM-Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı, KHGM-Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, SGB-Mali Analiz Dairesi Başkanlığı katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 2.JPG
  • 1.JPG