TGAP (Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar) Hakkında Toplantı 2
07 Mayıs 2019

Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP)  çerçevesinde "TGAP-P1-16-3 Elektrik alımı bölge/ülke çapında merkezileştirilecek ve kamu alımlarındaki elektrik birim fiyatının (TL/kwh) tedarikçiye olan maliyet üzerine düşük bir kar marjı olarak pazarlık edilecek. Düşük birim fiyatın yanında merkezi alım ve yönetim sayesinde geç ödeme cezalarının azaltılmasıyla maliyet tasarrufu sağlanacak, TGAP-P1-16-4 Isınma ve pişirmeyle ilgili yakacak maddelerinin satın almaları  merkezileştirilecek, TGAP-P1-16-9 Ticari alanlar için sayaçlar konulacak konular" hakkında, 03.05.2019 tarihinde, saat 14.00’da Daire Başkanlığımız toplantı salonunda KHGM-Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı, SGB-Mali Analiz Dairesi Başkanlığı, KHGM-Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığı katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 4.JPG
  • 3.JPG