Strateji Geliştirme Başkanlığı İle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Mali Konularda İş Paylaşımı Hakkında 01.12.2017
15 Aralık 2021

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız Teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün kesişen iş ve işlemlerinin netleştirilmesi için mutabakat metni hazırlanmıştır.

Hazırlanan Mutabakat Metni Aşağıdadır.

Strateji Gelistirme Baskanligi ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlügü Arasinda Mutabat Metni Hakkinda Genel Yazi.pdf