Sağlık Haftaları ve Tedarik 02.12.2017
09 Ekim 2018

Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planında belirtilen "4.6. Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının uygulanmasında lider ülkeler arasında yer almak" ve "4.7. İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkıda bulunmak" hedefleri Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda ülkemiz dış politika hedefleriyle de bağlantılı olarak, öncelikle tarihi ve kültürel yakınlığımız bulunan ülkeler başta olmak üzere farklı ülkelerde sağlık haftaları gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık haftalarında, bahse konu ülkelerde yapılamayan cerrahi operasyonlar ve girişimsel işlemler ilgili branşlardaki güncel metotlarla gerçekleştirilmekte ve aynı zamanda eğitim faaliyetleri de düzenlenmektedir.

Ülkemizin, tarihi ve kültürel bağımız olan ülkelerde verdiği sağlık hizmetinin daha güvenli ve sonuç odaklı yürütülmesini teminen, sağlık haftalarında kullanılacak olan ilaç ve tıbbi malzemelerin; Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, belirlenecek sağlık tesisi tarafından tedarik edilmesine ve bunların bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla “Sağlık Haftaları Kapsamında Dış İlişkiler Ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün İhtiyacı Olan İlaç Ve Tıbbi Malzemelerin Teminine Yönelik İşbirliği Protokolü” düzenlenmiştir.

Konu hakkındaki duyuru ve protokol metni aşağıdadır.

Müstesarlik Onayi.pdf
Saglik Haftasi Kapsaminda Dis Iliskiler ve Avrupa Birligi Genel Müdürlügünün Ihtiyaci Olan Tibbi Malzeme Teminine Yönelik Genel Yazi.pdf
Saglik Haftasi Kapsaminda Dis Iliskiler ve Avrupa Birligi Genel Müdürlügünün Ihtiyaci Olan Tibbi Malzeme Teminine Yönelik Isbirligi Protokolü.pdf