Kamu İhale Mevzuatı Kitapçığı 11.11.2014
09 Ekim 2018

Kamu idareleri adına yapılan tüm alımlar esası itibarıyla Kamu İhale Mevzuatı dâhilinde yapılmaktadır. Kamu ihale mevzuatı; Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerden oluşmaktadır.

Kurumumuz ve bağlı idarelerin Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde öncelikle yapacağı mevzuat düzenlemelerinde ve satın alma işlemlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak amacıyla “Kamu İhale Mevzuatı” bukitapçıkta bir araya getirilmiş ve sizlerin istifadesine sunulmuştur.

Not 1:  6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri yapılmış, bu değişiklikler 7/6/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yapılan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri doğrultusunda; 1/1/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere yapılan değişiklikler kitapçığa işlenmiştir.

Not 2: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu kapsamda 4734 Sayılı Kanunu ilgili maddelerinde yapılan ve 11/1/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan değişiklikler kitapçığa işlenmiştir.

Kamu Ihale Mevzuati Kitapçığı.pdf