İşçi Artışı İle İlgili Talepler
08 Ekim 2018

696 Sayılı KHK sonrasında, personel çalışmasına dayalı olmayan hizmet alımlarıyla ilgili (yemek, görüntüleme vb.) işçi artışı talepleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirileceğinden dolayı, bu konudaki taleplerin Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.