2018 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Görüşmeleri 14.11.2017
10 Ekim 2018

Bakanlığımız ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Görüşmeleri 14.11.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu görüşmelere  Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ, Genel Müdür Yardımcımız Selim BENER ve Genel Müdürlüğümüzün ilgili Daire Başkanları katılmıştır.

Sayın Bakanımıza yöneltilen ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren sorulara cevap verilmiştir.