AB Sıhhat Projesi Kapsamında TRSM Toplantısı 20.06.2018
15 Ocak 2019

Avrupa Birliği ile 15 Ekim 2015 tarihinde imzalanan " Ortaklık Konseyi Kararı"  çerçevesinde, geçici koruma altına alınanlara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin Bakanlığımız ile AB delegasyonu arasında Doğrudan Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında ruh sağlığı hizmetleri  ile ilgili olarak 10 (On) Toplum Sağlığı Merkezi açılması planlanmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

TRSM'lerin mefruşat, elektronik eşya, iş uğraş malzemeleri ve araç hizmetlleri ile ilgili olarak 20 Haziran 2018 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Proje Diektörü İnanç Söğüt, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Musa Korkut, Hüseyin Dalgalı, Dr. Pınar Koçatakan'ın katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 

  • ab-sihhat-projesi-kapsaminda-trsm-toplantisi_3.jpeg
  • ab-sihhat-projesi-kapsaminda-trsm-toplantisi_2.jpg
  • ab-sihhat-projesi-kapsaminda-trsm-toplantisi_1.jpg