Kamu İhale Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik. 03.07.2017
01 Ağustos 2018Kamu İhale Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler  29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmi Gazetede,

Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklik ise 1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete  yayımlanmıştır

Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması ile Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi tutulmuştur.


1 Temmuz 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete için Tıklayınız

29 Haziran 2017 Tarihli ve 30109 Sayılı Resmî Gazete için Tıklayınız