Hizmet Alımı İhaleleri İşçi Sayısı Talep Değerlendirme Formu ve Diğer Hususlar Hakkında 07.06.2017
01 Ağustos 2018Bilindiği üzere, Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesisleri hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı mevcut işçi sayısını artırabilmeleri için Kurumumuzdan izin istemekte ve ilave personel talepleri “Hizmet Alım İhaleleri İşçi Sayısı Talep Değerlendirme Komisyonu” marifetiyle değerlendirilmektedir.

Zaman içinde, bazı işçi sayısı artırım taleplerinin anılan genel yazımız hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirildiği, sağlık tesisi tarafından yapılan talebin Genel Sekreterliklerce değerlendirilmeye tabi tutulmadan direk Kurumumuza gönderildiği tespit edildiğinden bundan sonra yapılacak izin talepleri için Hizmet Alımı İhaleleri İşçi Sayısı Talep Değerlendirme Formu düzenlenmesine ve bazı hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre Sağlık tesislerimizce yapılan ilave personel talepleri Kurumumuza gönderilmeden önce Genel Sekreterlikler de oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilecektir. Değerlendirme neticesinde, talebin uygun görülmesi halinde Genel Yazı ekinde gönderilen Hizmet Alımı İhaleleri İşçi Sayısı Talep Değerlendirme Formu düzenlenerek Kurumumuzdan izin istenilecektir.


Hizmet Alimi Ihaleleri Isçi Sayisi Talep Degerlendirme Formu_.xlsx

(07.06.2017) Hizmet Alim Ihalelerinde Talep Degerlendirme Formu_.pdf