Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Süre 12.05.2017
01 Ağustos 2018


Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında yüklenme Sürelerine ilişkin olarak hazırlanan Genel Yazı aşağıdadır.


Süreklilik Arz Eden Personel Çalistirilmasina Dayali Hizmet Alimlarinda Süre_.pdf