Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü Açık İhale 21.04.2017
01 Ağustos 2018


Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü açık ihalenin, Kamu Hastaneleri Birliklerinde ve/veya ihale yapan bağlı sağlık tesislerince 2017 yılı içinde yapılacak olan ihalelerde mümkün olduğu ölçüde uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan genel yazı aşağıda yer almaktadır.

Elektronik Ortamda Teklif Alinan Beyan Usulü Açik Ihale_.pdf