Hizmet Alımı İhaleleri İle İlgili Denetimlerde Tespit Edilen Hususlar 13.04.2017
01 Ağustos 2018


Kurumumuza bağlı farklı illerdeki bazı Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerince yapılan hizmet alım ihaleleri ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı Denetçileri tarafından tespit edilen hususlarla ilgili olarak hazırlanan Genel Yazı aşağıdadır.
Önemle Duyurulur.

12.04.2017 Hizmet Alimi Ihaleleri Ile Ilgili Denetimlerde Tespit Edilen Hususlar_.pdf