Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına Hakkında 09.02.2017

01 Ağustos 2018