İş Deneyim Belgelerinin EKAP'a Kayıt Süreci Hakkında Bilgilendirme 30.11.2015
31 Temmuz 2018

İş Deneyim Belgelerinin EKAP'a Kayıt Süreci Hakkında Bilgilendirme

     EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağına ilişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu yayınlanmıştır.
       Önemle duyurulur.

EKAP Duyurusu için Tıklayınız