Türkiye’De Ilk Olma Niteliğini Taşıyan Elektronik Münferit Ihale Kurumumuzda Başarıyla Gerçekleştirilmiştir 10.11.2015
31 Temmuz 2018

Türkiye’de İlk Olma Niteliğini Taşıyan Elektronik Münferit İhale Kurumumuzda Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Satın Alma Daire Başkanlığımızca yapılan ve alım bedeli 17.400.000,00 TL olan 2 Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Münferit Alımı (Çerçeve 2. ve 3. Kalemler) Elektronik İhale (e-münferit)  olarak yapılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, Çerçeve anlaşmalar kapsamından yapılan münferit alımların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmış ve bu kapsamda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde e-münferit ihalelerin pilot uygulamaları yapılmaya başlanmıştır.

Pilot uygulamaların başarıyla sonuçlanmasıyla elektronik münferit ihalenin Kurum merkezimizde yapılan “Tıbbi Cihaz Alımlarında” da uygulanmasına karar verilmiş ve Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Satınalma Daire Başkanlığımızca 2015/59560.1 İhale Kayıt Numaralı ilk e-münferit ihalesi 22.10.2015 tarihinde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

E-Münferit sayesinde;

  • Elektronik teklif verilmesi sayesinde aritmetik hata, imza-kaşe eksikliği, teklif mektubunda eksiklikler ve ihale bilgilerinin yazılmaması gibi sorunlar ortadan kalkmış,
  • İhale komisyonu tarafından kontrol edilmesi gereken işlemler sistem tarafından kontrol edilmekte ve hatalar en aza inmiş,
  • İhale komisyonu çalışmalarında standart formlar ve İhale Komisyon Kararı sistem tarafından üretildiğinden zaman kaybı önlenmiş,
  • Firmalar açısından teklif verme maliyetleri düşmekte ve rekabetçi bir ortam yaratılmış,
  • İdarelerin başta tebligat maliyetleri olmak üzere ihale gerçekleştirme maliyetlerinde düşüş sağlanmıştır.