Kıdem Tazminatı Ödeme Cetveli 30.12.2016
31 Temmuz 2018Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı kapsamında çalışmakta olan işçilerin kıdem tazminatı ödemesi esnasında düzenlenecek olan Hizmet Cetvelinin doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesi ve mükerrer ödeme yapılmaması önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda kıdem tazminatı hesaplamalarının doğru ve düzenli yapılabilmesi ve olası mükerrer ödemelerin önlenebilmesi amacıyla Kıdem Tazminatı Ödeme Cetveli geliştirilmiştir.

 Söz konusu yazı ve eki aşağıdadır.

29.12.2016 Kidem Tazminati Ödeme Cetveli_.pdf