Kan ve Kan Bileşenleri Alımları-2 Konulu Genel Yazı 05.12.2016
31 Temmuz 2018


Kan ve kan bileşenleri ihtiyaçlarının  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 (b) bendinde yer alan, “Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.”  hükümlerine istinaden temin edilmesi yönünde hazırlanan Genel Yazı aşağıdadır.

Kan ve Kan Bilesenleri Alimları-2 Konulu Genel Yazı_.pdf