2016 Aralık Hizmet Alımları Bilgi Formu. 05.12.2016
31 Temmuz 2018


2016 Yıl Sonu Hizmet Alımları Bilgi Formu " İşçi Sayısı Tespit ve Takibi Sistemi" üzerinden veri girişine açılmıştır. Formun doldurularak Genel Sekreterliklerce 19 Aralık 2016 tarihinde Kurumumuza ıslak imzalı olarak gönderilmesi hususu;

Önemle duyurulur.

2016 Aralik Hizmet Alimlari Bilgi Formu..pdf