Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Sağlanması 04.11.2016
31 Temmuz 2018


“Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımları” için çıkılacak mal alımı ihalelerinde ikinci bir düzenleme yapılıncaya kadar yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmamasına yönelik hazırlanan genel yazı aşağıdadır.

Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Sağlanması_.pdf