Yetki Devri İşlemleri Hakkında hazırlanan Genel Yazı 04.09.2015
31 Temmuz 2018

Bazı Birliklerimizde; hastane yöneticilerine verilecek yetki  devrinin 250.000-TL’yi aşamayacağı şeklinde bazı yanlış algılamaların olduğu, Genel Sekreterlerimizce; hastane yöneticilerine 250.000TL.’yi aşan yetki devri yapılabileceği gibi limite bağlı kalmaksızın yetki devride yapılabilindiği, Diğer taraftan Genel Sekreterlerimiz takdir ederlerse, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversitelerle ortak kullanım protokolü imzalanmış hastaneler haricindeki diğer sağlık tesislerimizin yöneticilerine yetki devride yapmayabilileceğine ilişkin hazırlanan Genel Yazı'ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Genel Yazi - Yetki Devri.pdf