Tıbbi Atık Bertarafı Hizmet Alımı Hakkında 27.10.2016
31 Temmuz 2018Tıbbi atık ve taşıma hizmeti alımlarının; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 (a) bendinde yer alan, “İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.”  hükmüne ya da 22 (b) bendinde yer alan “Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.” hükmüne  istinaden temin edilmesine yönelik hazırlanan Genel Yazı aşağıdadır.

Tibbi Atik Bertarafı Hizmet Alımı_.pdf