4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin (F) Bendi Hakkında Genel Yazı 30.06.2015
31 Temmuz 2018

Günübirlik tedaviler dahil yatarak tedavilerde kullanılacak kanser ilaçlarının (antineoplastik ilaçların) veya benzer ilaçların  özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan ilaçlar kapsamında değerlendirilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde, her vaka için ayrı bir satınalma işlemi yapılması yerine, belirli süreli sözleşmeler yapılabileceğine ilişkin olarak hazırlanan Genel Yazı'ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Genel Yazi - 4734 sayili Kanun'un 22. Maddesinin (f) Bendi.pdf