Kamu İhale Kurumu İşbirliği ile Elektronik İhale Eğitimi 31.05.2016
31 Temmuz 2018Bilindiği üzere Kamu İhale Kurumu tarafından 27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İhale Uygulamaları Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle birlikte 01.07.2016 tarihinden itibaren idarelerce açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde öngörülen üst limit tutarının altında kalan (213.072-TL) mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile alınabilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, “tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile alınabildiği ihalelerin” gerçekleştirilmesine yönelik yapılan mevzuat düzenlemelerinin neler olduğu ve uygulamanın EKAP üzerinde nasıl yapılacağına ilişkin bir günlük bilgilendirme eğitimi planlanmıştır. Söz konusu eğitim Kamu İhale Kurumu Uzmanlarınca 03.06.2016 Cuma günü, Kurumumuz Zemin Kat-Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda 09:30 - 17:00 saatleri arasında verilecektir. 

Eğitime Birliklerimizin Satın alma Birim Sorumluları ile birlikte satın alma konusunda uzman bir personelin (toplam 2 kişinin) görevlendirilmesi zorunlu olup, görevlendirilen kişilerin ad-soyad bilgileri tkhk.tedarikduzen@saglik.gov.tr adresine 01.06.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bildirilecektir.   Eğitime ilişkin genel yazı aşağıda yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu İşbirliği ile Elektronik İhale Eğitimi_.pdf