İşçi İzin Takip Formu 30.05.2016
31 Temmuz 2018


Kurumumuzca hizmet alımlarında çalıştırılan işçi sayısında artış için verilen izinlerin takibi amacıyla geliştirilen "İşçi İzin Takip Formu" konulu yazımız ve modül kullanım rehberi aşağıdadır.

İsçi İzin Takip Formu.pdf
İsçi İzin Takip Modülü Rehberi.pdf