Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlar Hakkında 24.05.2016
31 Temmuz 2018Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara riayet edilmesi hakkında hazırlanan Genel Yazı Ektedir.

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlara İlişkin Genel Yazı_.pdf