Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Cihaz Yaşına Ilişkin Duyuru 26.03.2015
31 Temmuz 2018

         Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ile ilgili olarak Bakanlığımız Sağlık Hizmetlerinin 23.03.2015 tarihli ve 2015/09 Sıra Nolu Genelgesi yayımlanmıştır.

           Anılan Genelge gereği; 

        Tıbbi Cihaz Hizmet alımlarında tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar 10 yaşından büyük olmayacağı,   Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde, sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 10 yılı geçmemiş olmasına dikkat edileceği belirtilmiştir.

          Bununla birlikte; hizmet alımı süresince tüm güncel tetkiklerin yapılmasına yönelik teknik şartnamelere hüküm konulması, cihaz için yedek parça taahhüdünün verilmesi ve cihazın son iki yılında up-time süresinin %95 ve üzerinde olması kaydıyla IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi) veya ICRT (intrakaviter radyoterapi) veya IGRT (görüntü kılavuzluğunda radyoterapi) LİNAC, Bilgisayarlı Tomografi ile Magnetik Rezonans(MR) hizmet alımı ihalelerinde 10 yaş sınırı sözleşme süresi sonunda 13 yılı geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.

          Önemle Duyurulur.