Yerli Malı Teklif Eden Istekliler Lehine %15 Oranında Fiyat Avantajı Uygulanması 25.04.2016
31 Temmuz 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ürünlerin ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı sağlanacağına,

Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer almayan ürünlerin mal alımları ihalelerinde ise,  yine yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı sağlanacağına ve ihale dokümanlarının buna uygun olarak hazırlanacağına ilişkin Genel Yazı ektedir.

Önemle Duyurulur

Yerli Mali Teklif Eden Isteklilere Fiyat Avantajı Uygulanmasi Konulu Genel Yazı.pdf