Kan ve Kan Bileşenleri Alımları Hakkında 28.03.2016
31 Temmuz 2018

Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerince kan ve kan bileşenleri ihtiyaçlarına yönelik olarak Türkiye Kızılay Derneğinden gerçekleştirdikleri alımlarda uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan Genel Yazı Ektedir.

Önemle Duyurulur.

Genel Yazi - Kan ve Kan Bilesenleri Alımları.pdf