Hizmet Alımları kapsamında çalıştırılan işçilere yönelik 6552 sayılı Kanunla getirilen bazı düzenlemelere ilişkin Genel Yazı 16.03.2015

31 Temmuz 2018