Mücbir Sebep Nedeniyle Fesih Edilen Sözleşmeler 12.02.2016
30 Temmuz 2018

2015 yılında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesi mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller kapsamında değerlendirilerek, yine anılan Kanunun 23. maddesi; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmü kapsamında fesih edilen sözleşmelerle ilgili aşağıda yer alan Genel Yazıda belirtilen tablodaki istenilen bilgilerin excel ortamında ve fesih edilen sözleşmelerin gerekçeli kararlarını taranarak pdf formatında en geç 18.02.2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterlikler tarafından tkhk.tedarikduzen@saglik.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca fesih edilen sözleşmenin olmaması halinde bu durumun da ilgili e-posta adresine bildirmesi gerekmektedir.

Mücbir Sebep Nedeniyle Fesih Edilen Sözlesmeler konulu Genel Yazi.pdf