Satın Alma Birimi Çalışanları ve İhale Sayısı Bilgisi 03.02.2016
30 Temmuz 2018

Bakanlığımız ve Kurumumuzca yürütülecek çalışmalara ışık tutması ve hizmet içi Eğitim ihtiyacının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi açısından satın alma birimlerinde çalışan personellerin sayısı, kadro unvanı, eğitim durumlarının belirlenmesi ve mevcut iş yükünün analiz edilmesi ile Birlik ve sağlık tesislerince yapılan ihale bilgilerinin takibinin yapılması için, “Satın Alma Personelleri ve İhale Sayısı Bilgi Modülü” geliştirilmiştir.

Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesisleri bu sisteme Kurumumuz resmi web sayfası olan www.tkhk.gov.tr adresinin “Web Uygulamaları” bölümünden “Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Programı” için  daha önce verilen şifreler ile aşağıda yer alan Genel Yazıda belirtilen hususlara uygun olarak giriş yapılacaktır.

Söz konusu sistem 04.02.2016 Perşembe günü açılacak olup sisteme Genel Sekreterlik ve bağlı tüm sağlık tesislerince 11.02.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar veri girişi yapılabilecektir. Sağlıklı veri girişinin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi açısından, her Genel Sekreterlikteki satın alma birim sorumlularınca bağlı sağlık tesislerinin yapacağı veri girişlerinin kontrol edilmesi önem arz etmektedir. 

Önemle duyurulur.

Satinalma Birimi Çalisanlari ve Ihale Sayilari Konulu Genel Yazi.pdf