İşçi Sayısı Tespit ve Takibi Sistemi Hakkında Duyuru 01.02.2016
30 Temmuz 2018

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine

1) 2016 Ocak dönemi İşçi Sayısı Tespit Sistemine veri girişleri tamamlanmış olup, girilen poliklinik muayene sayılarından 1 poliklinik odasına düşen ortalama muayene sayısı hesaplanmıştır. 

2) Poliklinik odasına düşen ortalama muayene sayısı sistemde güncellenmiş ve hesaplamalara otomatik olarak yansıtılmıştır.

3) Sistemde yapılan kontrollerde bazı sağlık tesisleri ve Genel Sekreterliklerde Kurumun talimatlarına uyulmadığı, hesaplama parametrelerinin yazımızda belirtilen şekliyle sisteme bildirilmediği ve kontrol edilmediği tespit edilmiştir. Genellikle poliklinik muayene sayısı, gelir, ameliyat sayılarında görülen hatalı girişler Kurumumuzca res’ en düzeltilip hesaplamalara yansıtılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.