Muhasebat Genel Müdürlüğünün Damga Vergisinin Tecil Edilerek Taksitlendirilmesine İlişkin Yazı 29.12.2015
30 Temmuz 2018


Bazı Kamu Hastaneleri Birliklerimizce ihale kararına ait damga vergisi ve sözleşme damga vergisinin yüklenicinin talebiyle vergi dairesi tarafından tecil edilerek taksitlendirilmesi nedeniyle bu tecil ve taksitlendirmeye ilişkin belgeler ile tahakkuk fişlerinin, taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden “Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı” yerine işleme konulup konulamayacağı hususunda görüş sorulmaktadır. 
Konu ile ilgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden görüş sorulmuş olup, anılan Genel Müdürlüğün 25.12.2015 tarih  ve 90192509-220.05-12814 sayı ile yayınlamış olduğu yazı aşağıdadır.
Önemle Duyurulur.


Damga Vergisinin Tecil Edilerek Taksitlendirilmesine Iliskin Yazı.pdf