Doğrudan Temin (22/d) Usulü İle Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Kamu İhale Kurumu Görüşleri 19.12.2014

30 Temmuz 2018