Doğrudan Temin (22/d) Usulü İle Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Kamu İhale Kurumu Görüşleri 19.12.2014
30 Temmuz 2018

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti yapılamasının zorunlu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Kurumundan görüş talep edilmiş olup, anılan Kurumdan alınan 10.07.2014 tarih ve 12281 sayılı görüş yazısı ile,

“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 sayılı Kanun” ile on dört yeni büyükşehir belediyesi daha kurularak, anılan Kanun değişikliği ile Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunla yapılan değişikliklere bağlı olarak, 4734 sayılı Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen limitlerin kullanılması yönünde nasıl hareket edileceği hususunda da Kamu İhale Kurumundan görüş talep edilmiş olup, anılan Kurumdan alınan 10.07.2014 tarih ve 12371 sayılı görüş yazısı, 22.07.2014 tarihli ve 5461.624 sayılı Genel Yazımızla duyurulmuştu.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarında ödeme belgesine yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenip eklenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 16.12.2014 tarihli ve 90192509-220.05-14180 sayılı görüş yazısı yayımlanmıştır.Doğrudan Temin (22/d) Usulü Ile Yapilacak Mal ve Hizmet Alimlarina Iliskin Maliye Bakanligi Muhasebat Genel Müdürlügü ile Kamu Ihale Kurumu Görüsleri.pdf