Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olması-3 07.11.2014
29 Temmuz 2018