Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olması-3 07.11.2014

29 Temmuz 2018