Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olmasına ilişkin Genel Yazı-2 30.09.2014

28 Temmuz 2018