Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yüklenme Süresinin Üç Yıl Olmasına İlişkin Genel Yazı 22.09.2014

28 Temmuz 2018